нова версия
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
   Лични данни
   Образование
   Допълнително обучение
   Трудов стаж и заемани длъжности
   Галерия проекти
  Област Архитектура
  Област Машинни елементи
  Редуктори
  Цилиндрични предавки
 
 
 
Цилиндрични предавки Конусни предавки Червячни предавки

Едностъпален червячен редуктор (2005) Едностъпален червячен редуктор (2005) Двустъпален червячен редуктор (2005) Двустъпален червячен редуктор (2005)
Едностъпален червячен редуктор Едностъпален червячен редуктор Двустъпален червячен редуктор Двустъпален червячен редуктор

Назад                                                                                                                            Напред

                  Основни геометрични зависимости при червячните предавки

Червячните предавки са вид зъбни предавки с кръстосани геометрични оси,чийто елементи са червячен винт(червяк) и червячно зъбно колело.Червякът представлява ротационно тяло,по околната повърхнина на което са нарязани навивки.Може да се разглежда като зъбно колело с винтови зъби,броят на които отговаря на броя на ходовете му.Червячното колело представлява зъбно колело с наклонени зъби,които съществуват на навивките на червяка.Според формата на червяка в осово сечение червячните предавки биват:

-с цилиндричен червяк

-с глобоиден червяк

-с конусен червяк(спироидни)

Глобоидният червяк е винт с променлива стъпка.Поради това,че навивките обхващат по-голяма дъга от зъбите на колелото,предавката с глобоиден червяк има по-голяма товароносимост и по-висок К.П.Д. ,но се изработва трудно,чувствителна е към грешки при изработване и монтаж и все още има ограничено приложение.

В зависимост от вида на винтовата повърхнина цилиндричните червяци биват:

-еволвентни

-конволютни

-архимедови

При еволвентния червяк профилът на навивките в челното сечение е част от кръгова еволвента.Двете страни на навивките се обработват на струг с два трапецовидни ножа,установено съответно под и над линията на центрите.

Конволютният червяк се нарязва с нож с трапецовиден профил,който е установен по-такъв начин(завъртян на даден ъгъл спрямо оста),че горната му равнина е перпендикулярна на навивката.При нарязването на навивката се получава винтова повърхнина,чието челно сечение представлява кривата конволюта(това е удължена или скъсена кривова еволюта)

 Най-разпространени са червячните предавки с цилиндричен архимедов червяк,които предава движение между валове,чиито оси са кръстосани под 90 градуса.Архимедов червяк представлява винт с трапецовидна резба с профилен ъгъл.В осовото му сечение се получава праволинеен трапецовиден зъбен гребен,а сечението на навивката му е равнина,перпендикулярна на оста,представлява кривата архимедова спирала.

Според броя на ходовете червяците биват:

-едноходови

-двуходови

-многоходови

Предимства на червячните предавки са:

-компактност

-възможност за получаване на голямо предавателно отношение само ,чрез два елемента

-плавна и безшумна работа

-възможност за самозадържане

Недостатъци:

-нисък К.П.Д ,което води до загряване

-по сложна изработка,което води до

-използване на скъпи цветни метали за изработване на колелото

-повишено износване и склонност към задиране

Основни размери на червячните предавки:

-брой на зъбите на червячното колело

-коефициент на изместване

-делителен диаметър на червяка

-делителен диаметър на колелото

-начален диаметър на червяка

-ъгъл на изкачване на навивките на червяка

-диаметър на върховата окръжност на червяка

-диаметър на върховата окръжност на колелото

-диаметър на петовата окръжност на червяка

-диаметър на петовата окръжност на колелото

-най-голям диаметър на червячното колело

-дължина на нарязната част на червяка

-широчина на венеца на червячното колело

-междуосeво разстояние

  Конусни предавки
  Червячни предавки

  Област Мебели
  Област Web Design
  Област Други